Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Ledenvergadering – Najaar

Woensdag 13 november 2019

In deze ledenvergadering legt het bestuur haar begroting voor 2020 aan u voor. De volledige agenda volgt tegen die tijd.

In deze ledenvergadering legt het bestuur haar begroting voor 2020 aan u voor.

De volledige agenda volgt tegen die tijd.

Concept agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen verslag vorige vergadering
  4. Vaststellen begroting 2020
  5. Nieuws uit de stadsdeelcommissie
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

13 november

Inloop 19.00, Start 20.00

Nader bekend te maken