Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Ledenvergadering – Voorjaar

Woensdag 17 april 2019 in Amsterdam Zuidoost

In deze ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over 2018 en wordt de jaarrekening 2018 vastgesteld. De volledige agenda volgt tegen die tijd.

In deze ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over 2018 en wordt de jaarrekening 2018 vastgesteld.

De volledige agenda volgt tegen die tijd.

Concept agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen verslag vorige vergadering
  4. Vaststellen jaarrekening 2018
  5. Nieuws uit de stadsdeelcommissie
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

 

17 april

19.00 inloop, 20.00 start

Wordt nog bekend gemaakt