Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Ledenvergadering – Voorjaar

Woensdag 17 april 2019 @ Kleiburg 23-a

In deze ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over 2018 en wordt de jaarrekening 2018 vastgesteld. De volledige agenda volgt tegen die tijd.

In deze ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over 2018 en wordt de jaarrekening 2018 vastgesteld.

De volledige agenda volgt tegen die tijd.

Concept agenda

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Mededelingen
  3. Vaststellen verslag vorige vergadering
  4. Vaststellen jaarrekening 2018
  5. Nieuws uit de stadsdeelcommissie
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

 

17 april

start: 20.00, inloop: 19.00

Kleiburg 23-a, 1104 EA Amsterdam