Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 24 maart 2018

De stemmen zijn geteld — hoe nu verder?

Op vrijdag 23 maart zijn de definitieve uitslagen bekend gemaakt.

Op donderdag 29 maart beëdigt de waarnemend burgemeester de nieuwe leden van de gemeenteraad en de leden van de stadsdeelcommissies. De onderhandelingen over het coalitieakkoord zijn begonnen. Als het akkoord er is, bepalen de coalitiepartijen wie de wethouders worden. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college.

Het nieuwe college wijst vervolgens per stadsdeel drie bestuurders aan, die samen het dagelijks bestuur vormen van het stadsdeel. De stadsdeelcommissies geven gevraagd en ongevraagd advies aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Het huidige college en de dagelijks besturen van de stadsdelen blijven aan als waarnemers totdat een nieuw college is aangetreden. Het werk van de stadsdeelcommissies en de gemeenteraad begint direct. Op 11 april is de eerste raadsvergadering.

(Bron: Gemeente Amsterdam)