Steun ons en help Nederland vooruit

Roy Ristie

Fractievoorzitter

Besturen is vooruit zien, regisseren en daadkracht aan de dag leggen. Ik sta voor échte zeggenschap voor bewoners en ondernemers. Goede dienstverlening, adequate afhandeling van klachten, toereikende communicatie en bewonersparticipatie. Ik wil leiding geven aan een proces van verbinding en daadwerkelijke participatie; de eilandjes in Zuidoost ontsluiten. Met als doel meer vertrouwen en ruimte voor Ontplooiing, Groei & Vrijheid. i.h.b.v. educatie, ondernemen, kunst, cultuur en een schone omgeving.

Stadsdeelraden worden bestuurscommissies. Lokale issues en bewonersorganisaties krijgen meer ruimte en verantwoordelijkheden om samen met hun vertegenwoordigers zaken vanuit de basis aan te pakken. Bewoners kunnen in de nieuwe situatie nog meer worden uitgedaagd om hun kracht in te zetten en te participeren teneinde hun buurt, wijk en stadsdeel mooier, veilige en krachtiger te maken. De overheid niet als een donor, maar als facilitator te zien voor een gezonder klimaat t.b.v. emplooi. Democratie niet langer vanuit een ivoren toren te bepalen, maar de burger zoveel mogelijk in staat stellen om zelf de mogelijkheden daarvan te benutten.

Ik ben voor het aangaan van slimme coalities met verschillende partners om daarmee draagvlak en kwaliteit van besluitvorming een nieuwe impuls te geven. Als onder andere coördinator van maatschappelijke en bewonersparticipatie heb ik in Zuidoost reeds vanaf het begin van het vorige decennium ruime ervaring hiermee kunnen opdoen met het toen ingestelde multiculturalisatie en participatie ( MP) bureau. De gehanteerde methodiek – op actie, onderzoek en actieve consultatie gebaseerd – pakte zeer positief uit. Het MP bureau werd hiervoor zelfs toen genomineerd voor de participatieprijs van Nederland. Als sociaal liberaal politiek ondernemer stel ik mijn kennis en ervaring in alle overtuiging ter beschikking.

Ontwikkeling en toekomst

Voor een nieuwe wind en een bruisend Zuidoost zullen we gezamenlijk moeten optrekken.
- Roy Ristie