Steun ons en help Nederland vooruit

Vacant

Penningmeester

Functie-omschrijving Penningmeester

De penningmeester is het financiële geweten van de afdeling. Hij/zij beheert het afdelingsbudget, stelt een afdelingsbegroting op en legt hierover verantwoording af aan het einde van elk bestuursjaar. Hij/zij denkt mee over het binnenhalen van extra gelden, en het zuinig omspringen met de beschikbare gelden. Hij/zij geeft gevraagd en ongevraagd financieel advies aan zijn mede-bestuursgenoten.

Taken

  • Opstellen van begroting  (algemeen, campagne, activiteiten)
  • Opmaken van jaarrekening

Profiel

  • Ervaring met / kennis van opstellen van balans en begroting
  • Zuiver en integer

Tijdsbesteding: 1 uur per week
Vergoeding: geen

Meer van Vacant