Steun ons en help Nederland vooruit

Vacant

Secretaris

Functie-omschrijving secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het tijdig naleven van de geldende procedurele verplichtingen binnen de afdeling. Hij/zij kent de verschillende regelingen die gaan over de organisatie en de werking van de afdeling (Statuten, Huishoudelijk Reglement, etc.) en houdt deze up-to-date. Hij/zij draagt zorg voor een goede en tijdige besluitvorming binnen het bestuur en de afdeling, o.a. door de vergaderingen voor te bereiden en de gemaakte afspraken te noteren. Hij/zij draagt zorg voor de organisatie en een ordelijk verloop van de ledenvergadering. De secretaris waarneemt de taken van de voorzitter indien deze afwezig is.

Taken

  • Uitschrijven en voorbereiden van deelafdelingsvergadering (dav)
  • Notuleren tijdens dav
  • Archiveren van belangrijke documenten in het kader van continu├»teit van de afdeling

Profiel

  • Inzicht in en affiniteit met processen en reglementen
  • Structuur en tijdsplanning
  • Schrijfvaardigheden

Tijdsbesteding: 2 uur per week
Vergoeding: geen

Meer van Vacant