Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

Het dagelijks bestuur van D66 Amsterdam Zuidoost ziet toe op de koers van de deelafdeling en voert het door de ledenvergadering aangenomen beleid uit, zulks in samenspraak en overleg met het bestuur van de afdeling Amsterdam. In principe bestaat het bestuur van de deelafdeling uit minimaal de voorzitter, de algemeen secretaris en de penningmeester. De personen die deze functies vervullen, worden gekozen door de ledenvergadering. Overige bestuursfuncties kunnen worden ingevuld door middel van benoemingen door het bestuur.

Nina Sophie Vroom

Nina Sophie Vroom

Bestuurslid Ledenactivering/-binding

Thijs van Ingen

Thijs van Ingen

Algemeen secretaris

Raymond Gijsen

Raymond Gijsen

Penningmeester