Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 maart 2018

Presentatie Anne Wehkamp, kandidaat Bijlmer-Oost (E|G|K-buurt)

Presentatie Anne Wehkamp, kandidaat Bijlmer-Oost (E|G|K-buurt)

Op vrijdag 23 februari startte onze kandidaat gebiedsvertegenwoordiger in Bijlmer-Oost — de E|G|K-buurt — haar campagne met een presentatie in NoLimit. Gastspreker was Mike Brantjes van Hart voor de K-buurt. Anne’s presentatie:

 

Dag allemaal,

Fijn dat jullie allemaal gekomen zijn naar deze avond. Ik ben Anne Wehkamp, ik werk parttime voor de Eerste Kamer en bij de komende verkiezingen van 21 maart ben ik kandidaat-gebiedsvertegenwoordiger voor Bijlmer-Oost.

Al tien jaar woon ik in Bijlmer-Oost. Per toeval kwam ik in de Gouden Leeuw terecht. Nu, tien jaar later, woon ik er nog steeds, en ben ik van de buurt gaan houden. Je voelt hoe vrijheid, diversiteit, de schoonheid van de stad en het groen hier samenkomen. Kleiburg heeft een internationale architectuurprijs gewonnen. Het Bijlmermuseum wordt hoogstwaarschijnlijk een beschermd stadsgezicht.

Maar ik zie ook dat niet iedereen die hier woont dezelfde kansen krijgt. Een buurtgenoot vertelde hoe er voor kinderen in haar flat soms niet genoeg geld is om hun een ontbijt te geven voordat zij naar school gaan. Deze buurtgenoot besloot daar dan maar zelf voor te zorgen, uit eigen zak. Ik wil mij de komende vier jaar ervoor inzetten dat ieder kind, iedere vrouw, ieder mens de kans krijgt om mee te doen en het best uit zichzelf te halen. Ik wil dat er geïnvesteerd wordt in gelijke kansen.

Ik wil jullie vanavond vertellen waar wil ik mij de komende vier jaar voor zal inzetten:

1) onderwijs;

2) participatie en emancipatie;

3) en veiligheid.

1) Onderwijs

Er liggen nog veel kansen om de kenniseconomie in Bijlmer-Oost naar een hoger niveau te tillen. Niet iedereen die hier opgroeit krijgt de kans om zich te verdiepen in ondernemerschap, politiek, of andere onderwerpen waarin zij misschien in geïnteresseerd zijn. Kinderen moeten dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

 • Daarom moet er een haalbaarheidsstudie komen naar manieren om hier in Zuidoost technisch en innovatief onderwijs te bieden. Jongeren die niet de kans hebben gekregen om zich verder te verdiepen in techniek moeten de kans krijgen en worden gestimuleerd dat alsnog te doen. Zo kunnen zij ook helpen om moderne innovatievraagstukken uit de buurt op te lossen.
 • Initiatieven die kinderen helpen met een goed gevulde maag naar school te gaan, moeten worden gestimuleerd.
 • Het woonaanbod voor leerkrachten moet worden verbeterd, zodat de beste leraren in Zuidoost les willen geven.
 • Initiatieven zoals de Weekendschool moeten worden gestimuleerd. Dit zorgt ervoor dat kinderen die met een achterstand beginnen ook les krijgen in maatschappelijke participatie en vorming.
 • Jongeren moeten voldoende stagemogelijkheden hebben in de Bijlmer. Door te zorgen voor voldoende werkgelegenheid, het stimuleren van toeristen om naar de Bijlmer te komen en te blijven, kan dit worden bevorderd. Meer horecagelegenheden, zoals bijvoorbeeld koffietentjes, helpen hierbij.
 • Lokale sportclubs kunnen jongeren het nodige zelfvertrouwen geven.
 1. Participatie en emancipatie

Kansen voor iedereen betekent ook dat iedereen de kans moet krijgen om mee te doen. Ik wil dat iedereen volwaardig aan de samenleving deel kan nemen. Doordat veel mensen in dit gebied langdurig zonder werk of voldoende inkomen zitten, is dat soms lastig. Toen ik als schoonmaker werkte in de Bijlmer, ontmoette ik een vrouw die nooit had leren lezen en schrijven. Boodschappen doen was voor haar daarom soms lastig. Dit soort verborgen moeilijkheden kom je alleen maar tegen als je met mensen in gesprek gaat, en actief kijkt naar hoe je deze mensen kan helpen.

 • Op dit moment heeft ook Bijlmer-Oost winkelleegstand. De panden naast de Albert Heijn op Ganzenhoef staan leeg, en ook in de Kameleon is winkelleegstand. Ik wil dat het voor mensen die nu in de informele economie werken, zoals thuiskappers, nagelstylisten, etc., mogelijk wordt om deze winkels kort te huren, als een soort pop-up store. Dit geeft de mensen kans om hun zaak letterlijk zichtbaar te krijgen, en helpt te voorkomen dat onze winkelcentra verloederen. Maar ook eigenaren van leegstaande kantoorruimtes of werkruimtes moeten ondersteund worden als zij starters, zzp’ers en maatschappelijke organisaties voorzien in een tijdelijk onderkomen.
 • Er moet beter rekening mee worden gehouden dat voorlichting en informatievoorziening in het Nederlands niet altijd voldoende zijn: soms is ook informatie in het Engels nodig. Een zin toevoegen in het Engels (“If you do not understand this letter, please contact ..”) kan al helpen.
 • Voorlichting en informatie vanuit de gemeente moet in begrijpelijke taal worden geschreven, onder andere ten behoeve van mensen die moeite hebben met lezen .
 • Belangrijke filmpjes moeten worden ondertiteld voor doven en slechthorenden.
 • Mensen spreken 3 tot 5 talen, maar niet altijd Nederlands. Taalles moet daarom worden gestimuleerd. Er zijn zoveel mensen met talent, en het ene zetje om de taal te spreken kan al helpen om andere kansen te kunnen pakken.
 • Een fietscursus kan mensen de vrijheid geven vaker erop uit te trekken. Fietscursussen moeten worden ondersteund.
 • Ook armoede beïnvloedt of je mee kan doen in de samenleving of niet. De wachttijden bij de schuldhulpverlening in Zuidoost moeten worden aangepakt, en er moet meer contact zijn met mensen die moeite hebben om rond te komen. Zo kunnen er bijvoorbeeld plannen worden gemaakt voor herscholing in combinatie met nieuw werk.
 • Er moet een jongerenraad komen om meer jongeren te betrekken bij zaken die hen aangaan in ons stadsdeel, zoals onderwijsbeleid.

 

 1. Veiligheid
 • Er moet niet langer selectief worden gefouilleerd bij Ganzenhoef. Veel mensen zullen dit herkennen: een lange rij bij metrostation Ganzenhoef die selectief mensen staande houden. Deze selectie wil ik niet langer. Het zorgt ervoor dat mensen zich buitengesloten voelen, want het gebeurt te vaak dat dezelfde mensen worden gefouilleerd, en anderen helemaal niet.
 • Er moet genoeg ruimte blijven voor mensen om buurthuizen te bezoeken, zoals NoLimit of Bonte Kraai.
 • Als je in een mooie buurt woont, kan dat ook het gevoel van veiligheid vergroten. Op dit moment is het winkelcentrum bij Ganzenhoef goed opgeknapt. Wat nog te doen staat zijn de garages in de K-buurt. Het aangezicht van garage Kempering moet blijven.
  Samenvattend: de afgelopen jaren is de buurt voor mij steeds dichterbij gekomen. Ik werd geconfronteerd met de verschillende kansen die mensen hier hebben gehad, en organisaties die mensen kansen willen geven. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld als gebiedsvertegenwoordiger van Bijlmer-Oost: ik wil dat iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Kansen voor iedereen. Kansen voor Bijlmer-Oost. Kies daarom op woensdag 21 maart Lijst 1: D66 — Anne Wehkamp.