Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 december 2018

Reactie D66 op nieuwe gebiedsplannen

Donderdag 6 december vergaderde de stadsdeelcommissie over de gebiedsagenda. Waar moet het stadsdeel zich de komende jaren op richten? Zijn de bewoners genoeg betrokken bij het proces?

D66 stelde kritische vragen over o.a. privacy en het betrekken van religieuze instellingen voor maatschappelijke thema’s. Er moet meer middenhuur komen in het stadsdeel, beter zicht op LHBT+ voorlichting en een diverser horeca-aanbod. Daarnaast moeten culturele instellingen zoals OSCAM blijvend ondersteund worden, moet de gemeente beter samenwerken met initiatieven die bewoners zelf georganiseerd hebben en mag de duurzaamheidsambitie van het stadsdeel omhoog.

Lees hieronder de vragen die Anne Wehkamp / D66 stelde over de gebiedsagenda en de gebiedsplannen van Bijlmer Oost.

Hier leest u de complete teksten van de gebiedsagenda.

 

Inleiding

Pagina 5. Participatie: ‘Natuurlijk doen we meer dan enkel in het gebiedsplan opgenomen’: maar niet alles wat in het gebiedsplan terecht komt wordt gedaan / gefinancierd door de gemeente? Zijn er ook voorbeelden genoemd van waar bewoners zelf iets georganiseerd hebben, en wordt er dan ook duidelijk gemaakt welke organisatie het uitvoert, of het project subsidie krijgt, of op eigen kracht bestaat?

Prioriteiten Bijlmer-Oost

  1. Verbeteren en ontwikkelkansen jeugd

Doelstellingen 4: Goed dat er aandacht komt voor niet-westerse geschiedenis of cultureel erfgoed. Ik ben het echter niet eens met de dichotomie in het stuk. Als antropoloog heb ik namelijk geleerd dat je meerdere identiteiten kan hebben, zo ben ik vrouw, Bijlmerbewoner en Europeaan. Wat wordt bedoelt met het versterken van de identiteit (enkelvoud), en wanneer is dit geslaagd?

Daarnaast wordt er bij doelstelling 4 genoemd dat 14% van de jongeren geslachtsgemeenschap heeft gehad. Ik geloof dat je jongere bent tot 25. Klopt het percentage van 14%? En er staat dat een derde van de jongeren geen condoom gebruiken, met daarachter 5%. Waar slaat deze 5% op? (Typo?)

Tot slot wordt er bij prioriteit 4 genoemd dat het percentage jongeren dat een negatieve houding heeft ten opzichte van homoseksualiteit in Bijlmer Oost erg hoog is. Hoe hoog is dat? Is er een beeld waardoor dit negatieve beeld veroorzaakt wordt, en of voorlichting een rol kan spelen om dit beeld te kantelen? Is er ook onderzocht hoe de bewoners (niet alleen jongeren) tegenover LHBT+ -gemeenschap in het algemeen staan (dus niet alleen tegenover homoseksualiteit)?

  1. Vergroten veiligheid: 

Doelstelling 4: “Meer bewoners ervaren een positieve relatie met de politie”. Mooie initiatieven. Hoe kan hierop resultaat gemeten worden? Is er ook onderzoek wat de sluiting van het politiebureau op het Annie Romeinplein heeft gedaan met het veiligheidsgevoel?

  1. Verbeteren en verduurzamen woonklimaat

Doelstelling 1: wordt er ook ingezet op genoeg plekken om afval gescheiden in te leveren?

Bij activiteit staat dat er gekeken wordt naar in hoeverre het mogelijk is met camerahandhaving notoire overlastplegers uit de anonimiteit te halen. Natuurlijk ondersteun ik dat overlastplegers gestraft worden, maar moet ik hier denken aan publieke posters en campagnes met videobeelden?

Doelstelling 2: Mooi dat er een meer gedifferentieerd woonbeleid komt, met meer middenhuur. Kan ik van het DB de toezegging krijgen dat dit ook echt de doelstelling is?

Doelstelling 3: OSCAM wordt genoemd.  Zal het Dagelijks Bestuur zich ervoor inspannen dat dit instituut in ieder geval de komende vier jaar open blijft? Er wordt beschreven dat wordt ingezet op de coleur locale. Ziet het DB ook de diversiteit van deze lokale kleuren? En zal zij zich bijvoorbeeld ook inspannen voor een divers horeca-aanbod?

Over het Annie Romeinplein wordt geschreven: “Samen met de buurt wordt gekeken naar de mogelijkheden voor tijdelijke invulling van het plein”. Waarom alleen naar een tijdelijke invulling? Zijn er ook al lange termijnplannen?

Kan D66 / SDC op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen ganzenpoort en de rotonde Ganzenhoef?

  1. Verbeteren positie van kwetsbare inwoners

Eén van de redenen dat mensen eenzaam zijn is omdat zij de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. Wordt hier rekening mee gehouden in de benadering van mensen in het kader van eenzaamheidsprojecten? Immers, als je een uitnodiging in het Nederlands krijgt en je spreekt de taal niet, dan schiet het niet op.

Algemeen: wordt er ook iets gedaan aan LHBT-discriminatie in Zuidoost? Scholing, etc? Zie ook mijn eerdere punt.

Prioriteit 6: Bevorderen van participatie en democratisering

Doelstelling 1. activiteit 6.1.3: samenwerken en faciliteren van lokale en religieuze organisaties: hoe ziet het DB de scheiding tussen kerk en staat in deze activiteit? Worden er bij de subsidiëring voorwaarden gesteld over de “informatie over maatschappelijke thema’s” die gegeven worden? Is er bijvoorbeeld een kans dat subsidie gebruikt wordt voor een programma dat gericht is op het tegengaan van abortus of discriminatie van de LHBT+ gemeenschap bevordert? Hoe worden de religieuze organisaties geselecteerd? Op welke voorwaarden?

Doelstelling 2: Positief over de verandering waarin de zeggenschap van burgers wordt vergroot. Hoe gaat de gemeente om met initiatieven die vanuit de buurt naar de gemeente komen?

Doelstelling 4: het informeren van enkel 100 mensen per jaar over duurzaamheid en het belang hiervan is te laag. Waar is dit op gebaseerd?

Ook wordt er geschreven dat mensen klaar zouden staan om tram 19 door te trekken naar Amsterdam Arena. Op verzoek van D66 is onlangs onderzocht door de vervoerregio of dit haalbaar zou zijn en het is helaas niet haalbaar gebleken om de tramlijn door te trekken, ook al zou er een oplossing zijn voor de bomen. Deze opmerking kan daarom wat D66 betreft of beter beargumenteerd of weggelaten worden.