Steun ons en help Nederland vooruit

Resultaten van de D66 fractie in Amsterdam Zuidoost

Bij de verkiezingen van 21 maart 2018 heeft D66-lid uit Bijlmer-Oost Anne Wehkamp een plek in de Stadsdeelcommissie behaald. Waar wil zij mee bezig gaan de komende vier jaar?  Kijk hier.

Hieronder een greep uit de tot nu toe behaalde resultaten:

Een leven lang leren

Lees hier het advies om het gebied Gaasperdam-Driemond aan te stellen als proefgebied voor het project ‘leven lang leren’, én de positieve reactie van het dagelijks bestuur.

Plan voor een hogere opkomst bij verkiezingen 2019

D66 heeft een plan opgesteld voor een hogere opkomst in Amsterdam Zuidoost. Dit plan is door de stadsdeelcommissie unaniem aangenomen. Er is een video-opname van de vergadering. Lees meer hier.

Pilot met schoolontbijt

Veel kinderen in wijken van de Bijlmer gaan zonder ontbijt naar school. Afgelopen november stelde Anne Wehkamp daarom in een advies voor om een pilot te starten met schoolontbijt. Wij zijn verheugd te melden dat in de laatste week van 2018 de stadsdeelcommissie unaniem voor dit voorstel heeft gestemd! Lees meer hier.

Reactie op de nieuwe gebiedsplannen

D66 stelde kritische vragen over o.a. privacy en het betrekken van religieuze instellingen voor maatschappelijke thema’s. Er moet meer middenhuur komen in het stadsdeel, beter zicht op LHBT+ voorlichting en een diverser horeca-aanbod. Daarnaast moeten culturele instellingen zoals OSCAM blijvend ondersteund worden, moet de gemeente beter samenwerken met initiatieven die bewoners zelf georganiseerd hebben en mag de duurzaamheidsambitie van het stadsdeel omhoog. Lees meer hier.

 

 

Bestuursperiode 2014-2018

In de afgelopen bestuursperiode (2014-2018) hebben onze politiek vertegenwoordigers in de Bestuurscommissie in Zuidoost — Remco van Dijk en Roy Ristie, bijgestaan door Nils Nijman — hard gewerkt aan een beter Zuidoost! Hieronder een puntsgewijs overzicht van de onderwerpen waarvoor zij zich in de afgelopen vier jaar hebben ingezet. Toelichting per onderwerp volgt, maar pas na de verkiezingen. Wilt u graag nog voor de gemeenteraads- en gebiedsverkiezingen van 21 maart 2018 een toelichting krijgen over een van deze onderwerpen? Neem dan aub contact op met D66 in Zuidoost.

 • Dualisme naar monistisch en bestuursverklaring
 • Bestuurscultuur democratischer en transparanter en dat inwoners meer kunnen participeren door dat we er consequent aandacht voor vroegen
 • City Marketing: Imago Zuidoost
 • Participatie K buurt
 • Participatie en communicatie
 • Beeldvormende vergaderingen op locatie
 • Plakzuilen
 • Doventolk
 • Toegankelijkheid op de agenda
 • Lokale omroep in Amsterdam Zuidoost
 • Samenwerking Media stakeholders in platform tbv communicatie vanuit stadsdeel
 • Herbestemming van de Garage Kempering
 • Zebrapaden verlichting
 • Rotonde ganzenhoef
 • Parkeerplaatsen Bijlmerparktheater
 • Driemond grootonderhoud
 • Holendrecht op de schop en grondig soc eco en fysiek
 • Venserpolder winkelcentrum aanpak
 • Kwestie bestemmingsplan reigersbos
 • Metro 51 niet laten opknippen
 • Intentieovereenkomst is getekend voor toekomstige stop van 24 uurs trein
 • Nachttreinen #nachtnet op #BijlmerArenA.
 • Bus 66
 • Met succes aankaarten van discriminatie op de /amsterdamse Arbeidsmarkt
 • Bij het toelaten van nieuwe hotels in Zuidoost verplicht stageplekken voor jongeren uit de buurt
 • Rapport informele economie
 • (Informele) economie
 • ZZP’ers
 • Foodtrucks
 • Gaasperplas horeca
 • World of Food
 • Regelluwe zones in Amstel3 bepleit
 • Aanbesteding sporthal
 • Boksschool ABC in Holendrecht
 • Buurtsportwerk bewegen voor 55 plussers en fonds
 • Gezorgd voor structurele ondersteuning van sporthal Gaasperdam
 • Sportfonds voor talenten
 • Technasium voor Amsterdam Zuidoost
 • Gymnasium
 • 50 jaar Bijlmermeer
 • Kwakoe beeld en andere notities zoals A9 voor AB
 • De kus – Jeroen Hennema
 • Fonds ‘Oogst van de Floriade?
 • Museale functie voor inzameling erfgoed via Imagine IC
 • Bijlmersteelband op agenda
 • Villa Tante Bep (Driemond)
 • Jongerenwoningen
 • Meer FTE’s voor jongerenwerk (ook ambulant)
 • Verruiming openingstijden buurthuizen
 • Bevordering stadslandbouw o.a. Bloei en Groei
 • Politie burger (jongeren) dialogenZIE OOK: https://issuu.com/d66amsterdamzuidoost/docs/d66-zo_20131125_66plus2_moties

 

Laatst gewijzigd op 1 juli 2019