Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 januari 2020

Ga op 2 maart in gesprek over de toekomst van onderwijs

 

D66 gaat in gesprek met leraren, scholieren, ouders en leden van D66 over de toekomst van het onderwijs. Iedereen is welkom. 

Kom op 2 maart naar restaurant Elixer en praat mee over onze nieuwe onderwijsvisie.

 

Kinderen en jongeren moeten zich op school kunnen ontplooien en docenten moeten de ruimte krijgen om die kansen te bieden. Maar nog te vaak bepaalt de plek waar je wieg heeft gestaan de opleiding die je later volgt. En het beroep leraar is steeds verder uitgehold, terwijl de werkdruk hoger is geworden.

In gesprek over onderwijs
Daarom gaan we in gesprek. Op scholen, met leraren, met scholieren en met ouders. We willen samen met jou werken aan een nieuwe visie op het basis- en voortgezet onderwijs. D66-Tweede Kamerleden Paul van Meenen en Jan Paternotte het land door. Zij bezoeken scholen en in de avond gaan zij in gesprek met geïnteresseerden, betrokkenen en D66-leden over de toekomst van het onderwijs.

Praat mee over hoe onderwijs in Amsterdam Zuidoost verbeterd kan worden!

Maandag 2 maart, 19.00 uur
Restaurant Elixer
Egeldonk 50, bij metrohalte Verrijn Stuartweg.

Check voor meer info: D66.nl/scholenreis.

Thema

Opgroeien in Amsterdam Zuidoost

Voor opgroeiende kinderen is verkeersveiligheid, mogelijkheden tot sport en spel en goed
onderwijs in de buurt van belang. In Zuidoost zijn de afgelopen jaren zogenaamde
'blackspots', kruispunten waar veel ongelukken gebeuren, voortvarend aangepakt. Er
tekenen zich echter nieuwe ‘blackspots’ aan zoals in Gein de kruising van Wisseloord en het
pad dat leidt naar het Eben Haëzer, de Bijlmerdreef ter hoogte station Ganzenhoef, de
Karspeldreef en de ventwegen ter hoogte van de Kikkensteinstraat en op marktdagen de
wegdelen tussen Ganzenpoort en de wegen naast de markt. Deze dienen prioriteit te
hebben bij maatregelen voor het veiliger maken van de openbare ruimte.
Onderwijs is een belangrijk vraagstuk in Zuidoost. Zowel het bieden van een goede opleiding
als het aantrekken van goede leerkrachten stuit op praktische problemen. Voor leraren is
Zuidoost vaak minder geliefd vanwege de naam en het imago. Er zou meer moeten worden
geprobeerd om deze spiraal te doorbreken, bijvoorbeeld door het verbeteren van
woningaanbod voor leerkrachten Ook moet er een Zuidoost jongerenraad komen om
jongeren meer te betrekken bij zaken die ze aangaan in het stadsdeel zoals het
onderwijsbeleid. D66 wil ook dat een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd naar manieren
om onderwijs gericht op techniek en innovatie in Zuidoost te implementeren voor jongeren
die geïnteresseerd zijn in en over het talent beschikken om moderne vraagstukken op het
gebied van innovatie te kunnen oplossen. Dit sluit aan op onze ambities om de
kenniseconomie naar een hoger niveau te tillen.
D66 wil parken beter inrichten voor sportief gebruik en budget vrijmaken ter verbetering
van de toegankelijkheid van sport, denk aan sport- en cultuurlessen van kinderen van
mensen in armoede. Sporten is niet alleen voor jongeren, zodoende wil D66 het budget voor
het project Sportbuurtwerk voor ouderen verruimen. In het Gaasperpark en rond de
Gaasperplas worden festivals gehouden. D66 vindt het belangrijk de aard en bestemming
van het Gaasperpark, natuur en recreatie in brede zin, hierbij te `waarborgen. Ook wil D66
het lokale karakter van het natuurgebied beschermen door de bouw aan de zuidkant van de
Gaasperplas tegen te gaan. De uitdaging is om een duurzaam evenwicht te vinden tussen
rust en groen enerzijds, en groei en dynamiek anderzijds.

Lees meer