Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Recreëren in Amsterdam Zuidoost

D66 wil parken beter inrichten voor sportief gebruik en budget vrijmaken ter verbetering
van de toegankelijkheid van sport, denk aan sport- en cultuurlessen van kinderen van
mensen in armoede. Sporten is niet alleen voor jongeren, zodoende wil D66 het budget voor
het project Sportbuurtwerk voor ouderen verruimen. In het Gaasperpark en rond de
Gaasperplas worden festivals gehouden. D66 vindt het belangrijk de aard en bestemming
van het Gaasperpark, natuur en recreatie in brede zin, hierbij te `waarborgen. Ook wil D66
het lokale karakter van het natuurgebied beschermen door de bouw aan de zuidkant van de
Gaasperplas tegen te gaan. De uitdaging is om een duurzaam evenwicht te vinden tussen
rust en groen enerzijds, en groei en dynamiek anderzijds.

Op het nieuwe Gaasperdammerpark zou een toeristische trekker van regionaal formaat moeten worden gevestigd, hierbij rekening houdend met de sociale en ecologische duurzaamheid. Dit vergroot de aantrekkingskracht van het stadsdeel en biedt kansen voor de werkgelegenheid.

D66 wil ook de horeca in het stadsdeel bevorderen, onder meer door ontsluiting van het stadsdeel door beter beschikbaar openbaar vervoer. D66 zal zich blijvend inzetten om de bereikbaarheid te bevorderen, zoals door de gerealiseerde nachttrein die stopt op station Amsterdam Bijlmer Arena. Hierdoor kan het Arenagebied nog meer groeien als uitgaansgebied. Ook is er nog meer parkeergelegenheid nodig bij grote evenementen.

Behoud van groen en meer horeca