Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verbinden in Amsterdam Zuidoost

Verbinding is voor D66 de basis van prettig samenwonen, vrij, veilig en solidair met anderen. Een groot aantal inwoners van zuidoost zit langdurig zonder werk of heeft onvoldoende inkomen om volwaardig aan de samenleving deel te kunnen nemen. D66 wil meer contact met deze groep mensen en hen helpen uit hun situatie te komen, bijvoorbeeld door herscholing in combinatie met nieuw werk. D66 vindt het niet kunnen dat er wachtlijsten zijn bij de schuldhulpverlening in Zuidoost en wil dat eerste prioriteit geven.
Digitale laaggeletterdheid is een groot probleem in Zuidoost dat kan leiden tot sociale isolatie van bewoners. D66 wil de vindbaarheid van de buurthuizen vergroten, zodat men elkaar daar kan ontmoeten en op deze wijze de digitale laaggeletterdheid aan kan pakken.
Ook moet er meer gedaan worden om dove en slechthorende mensen te ondersteunen, bijvoorbeeld door raadsvergaderingen te ondertitelen en de digitale infrastructuur daarop in te richten. De bibliotheek moet langer open blijven en als ontmoetingsplaats fungeren voor bewoners, ondernemers en organisaties. Verder wil D66 zich inzetten voor een kenniscentrum voor gehandicapten.

Aanpakken van wachtlijsten in schuldhulpverlening en digitale laaggeletterdheid