Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Werken in Amsterdam Zuidoost

In Zuidoost, met name in het Arena gebied, zijn grote bedrijven gevestigd en is ruimte voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Dit biedt kansen voor de lokale werkgelegenheid en voor stageplaatsen voor jongeren. D66 wil deze kansen grijpen en ervoor zorgen dat lokale ondernemers, zzp-ers, werkzoekenden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en in Zuidoost wonende jongeren mee profiteren van deze bedrijvigheid. Zo kan gedacht worden aan het faciliteren van initiatieven voor (tijdelijke) horeca en het mogelijk maken van kleine horeca in parken.

Zuidoost moet aantrekkelijker worden voor toeristen zodat ze niet enkel een hotelkamer
boeken om te overnachten maar ook gebruik maken van de lokale faciliteiten.
Zuidoost kent een relatief grote informele economie. D66 wil mensen gelegenheid bieden
om deze activiteiten om te zetten in zichtbare activiteiten met toekomstperspectief. Ook wil
D66 zzp’ers ondersteunen door te overleggen met eigenaren van leegstaande kantoor- en
werkruimten om betaalbare ruimte aan te bieden aan starters, zzp'ers en maatschappelijke
organisatie.

Naast deze kansen zijn er ook enkele knelpunten. De markten, die een functie vervullen in
kader van toerisme en detailhandel, hebben het lastig. D66 wil hen een impuls geven.

Kansen voor iedereen