Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen in Amsterdam Zuidoost

In Zuidoost zijn grote veranderingen gaande rond de A9 en naast Amstel III; er zijn plannen voor het bouwen van 20.000 woningen. D66 vindt het belangrijk dat in dit gebied de nadruk verlegd wordt van industriegebied naar woongebied, met bijbehorende voorzieningen. De linker en rechter kant van het spoor moeten meer samensmelten en bij verdere bouw moet rekening worden gehouden met cultuur, winkels en sportvoorzieningen.

Tegelijkertijd is Driemond toe aan renovatie, moet het aangezicht van garage Kempering
behouden blijven en moet in het stadsdeel de ruimtelijke en functionele kwaliteit van
wonen en werken worden verbeterd, zoals in Maasdrielhof. Ook moet er in het kader van de
hygiëne en leefbaarheid, wat gedaan worden aan het rattenprobleem in zuidoost.

Ook infrastructuur is van groot belang. Inwoners moeten zich zorgeloos en veilig kunnen
verplaatsen. Zo is er behoefte aan verbeteren van de ontsluiting van Driemond door middel
van ov, met name in de avonduren. Vanuit Gaasperplas en Gein heeft stadsdeel Zuidoost
hoogwaardige OV-verbindingen nodig met het centrum en de rest van de stad, waarbij
rekening gehouden dient te worden met een acceptabele reistijd en een hoge robuustheid
(minder uitval) van de OV-verbindingen. Bij wijzigingen in het lijnennet moet er voor worden
gezorgd dat dit per saldo een verbetering voor de reiziger oplevert ten opzichte van de
huidige situatie. D66 wil onderzoeken of en hoe middels een extra perron aan de reeds
bestaande lijn Duivendrecht beter kan worden aangesloten op de metro naar Gaasperplas.”.
Ook moet worden onderzocht of tram 9 kan worden aangesloten op Verrijn Stuart of station
Diemen Zuid.

Meer woningen voor jongeren en middeninkomens