Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 mei 2019

Vacature open voor penningmeester en secretaris

bestuur

Zowel onze penningmeester als onze secretaris naderen het einde van hun termijn en willen het stokje overdragen. De omschrijving van beide functies vind je hieronder. Op 1 juli zullen zij definitief hun functie neerleggen. Jij kan dus gelijk aan de slag!

Twijfel je nog of het wat voor je is? Probeer het gewoon een tijdje uit als waarnemend bestuurslid. Je wordt dan aangesteld door het bestuur, zit nog nergens aan vast maar kan wel ervaren hoe het is. Als het bevalt kun je dan gekozen worden door de leden op 13 november bij onze eerstvolgende deelafdelingsvergadering.

Ben jij geïnteresseerd om plaats te nemen in het bestuur van D66 in Zuidoost? Stuur dan een mailtje aan voorzitter@d66amsterdamzuidoost.nl als je gebeld wil worden voor meer informatie, de procedure etc!
NB: Je hoeft niet in Zuidoost te wonen: middels dispensatie kan je ook vanuit een ander stadsdeel, of zelfs andere stad, toetreden tot het bestuur.

 

Functie-omschrijving Penningmeester

De penningmeester is het financiële geweten van de afdeling. Hij/zij beheert het afdelingsbudget, stelt een afdelingsbegroting op en legt hierover verantwoording af aan het einde van elk bestuursjaar. Hij/zij denkt mee over het binnenhalen van extra gelden, en het zuinig omspringen met de beschikbare gelden. Hij/zij geeft gevraagd en ongevraagd financieel advies aan zijn mede-bestuursgenoten.

Taken

  • Opstellen van begroting  (algemeen, campagne, activiteiten)
  • Opmaken van jaarrekening

Profiel

  • Ervaring met / kennis van opstellen van balans en begroting
  • Zuiver en integer

Tijdsbesteding: 1 uur per week
Vergoeding: geen

 

Functie-omschrijving secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het tijdig naleven van de geldende procedurele verplichtingen binnen de afdeling. Hij/zij kent de verschillende regelingen die gaan over de organisatie en de werking van de afdeling (Statuten, Huishoudelijk Reglement, etc.) en houdt deze up-to-date. Hij/zij draagt zorg voor een goede en tijdige besluitvorming binnen het bestuur en de afdeling, o.a. door de vergaderingen voor te bereiden en de gemaakte afspraken te noteren. Hij/zij draagt zorg voor de organisatie en een ordelijk verloop van de ledenvergadering. De secretaris waarneemt de taken van de voorzitter indien deze afwezig is.

Taken

  • Uitschrijven en voorbereiden van deelafdelingsvergadering (dav)
  • Notuleren tijdens dav
  • Archiveren van belangrijke documenten in het kader van continuïteit van de afdeling

Profiel

  • Inzicht in en affiniteit met processen en reglementen
  • Structuur en tijdsplanning
  • Schrijfvaardigheden

Tijdsbesteding: 2 uur per week
Vergoeding: geen