Steun ons en help Nederland vooruit

Vereniging

D66 Amsterdam Zuidoost is een zogeheten ‘deelafdeling’ van de vereniging D66. De inwoners van Zuidoost die lid zijn van D66 zijn zowel lid van deelafdeling Zuidoost als van de afdeling Amsterdam.

In het huishoudelijk reglement van D66 landelijk staat daarover het volgende (versie aangenomen op Landelijk Congres 110, gehouden in Breda op 9 november 2019):

“Artikel 5.2 De deelafdeling
1. Binnen een afdeling kunnen deelafdelingen bestaan. Een deelafdeling omvat het grondgebied
van een of meer decentrale bestuursorganen binnen een gemeente. De leden geregistreerd in
een decentraal bestuursorgaan die tot het werkgebied van een deelafdeling behoort, zijn lid van
die deelafdeling.
2. Per afdelingsreglement worden de taken en bevoegdheden van de deelafdelingen geregeld.”

Het huishoudelijk reglement van de afdeling Amsterdam is voor het laatst gewijzigd in de Algemene Afdelingsvergadering (AAV) van de afdeling op 20 september 2020.

 

Laatst gewijzigd op 24 juni 2021