Steun ons en help Nederland vooruit

Vereniging

D66 Amsterdam Zuidoost is een zogenaamde ‘deelafdeling’ van de vereniging D66.

Het Huishoudelijk Reglement van D66 zegt hierover:

Artikel 5.2 De deelafdeling
1. Binnen een afdeling kunnen deelafdelingen bestaan. Een deelafdeling omvat het grondgebied van een of meer decentrale bestuursorganen binnen een gemeente. De leden geregistreerd in een decentraal bestuursorgaan die tot het werkgebied van een deelafdeling behoort, zijn lid van die deelafdeling.
2. Per afdelingsreglement worden de taken en bevoegdheden van de deelafdelingen geregeld

Sinds 2013 maakt D66 Amsterdam Zuidoost gebruik van het zogenaamde ‘Model afdelingsreglement‘.

 

 

Laatst gewijzigd op 1 juli 2019